I min kunst er skattejakten på det glemte, det svunne, det ubetydelige, det ødelagte (være seg maskiner eller et håndtak som er brukket) inspirasjonen og ofte utgangspunktet. Enten finner jeg materialet/ gjenstanden som trigger ideen, eller så leter jeg den opp. Jeg skrur fra hverandre ødelagte maskiner, og er det ingen interessante deler så er det alltid skruer å spare på. Den kunstneriske metoden er å se potensialet i det allerede eksisterende. Lek med form/ farge/ assosiasjoner og funksjon, for så å sette delene sammen slik at de gis nytt innhold og liv. Smykkene mine kommenterer og belyser aspekter ved menneskelige erfaringer. I mine arbeider utforsker jeg smykker som meningsbærende og reflekterende. De speiler det personlige og det strukturelle i samfunnet vårt.

Smykkene mine kommenterer og belyser aspekter ved menneskelige livserfaringer, som for eksempel å føle seg liten eller målt. Dette er opplevelser vi som individer kan ha, men dette kan også settes i et større samfunnsperspektiv i hvordan vi behandler grupper av mennesker, hvor avgjørelsen om å være øverst eller nederst ikke er ens egen.

Å forsterke tematikken til smykkene og opplevelsen når de vises i et galleri har alltid opptatt meg, og iscenesettelse av utstillingsrommet er viktig. Likeså formidlingen. Jeg bruker titler aktivt som inngangsdør til verkene, gjerne med humor, selv om undertonen kan være alvorlig eller kritisk.

Gjennom min kunst jobber jeg med smykker i gallerier, kunst i offentlige rom/ oppdragskunst (skulpturer), performance (tverrfaglig samarbeid) og kuraterer utstillinger. I tillegg har jeg samarbeidet med andre smykkekunstnere om fellesprosjekter. Fra 2014 har jeg vært del av smykkegruppa ARKIVET.  ARKIVET var 5 kunstnere til midten av 2019, fra andre halvdel av 2019 er vi 4 aktive kunstnere som inviterer gjestekunstnere til hvert prosjekt, hvor alle jobber med felles tema og utstillingskonsept/ design.