Tittel: Arvegods (pågående serie)
År: 2021 – 2023
Anheng/ objekt – pendants/ object
Mål: varierende
Foto av gruppe: Øystein Thorvaldsen

Materialer:
Nr. 1 bein fra elg, skinn fra en jakke, sand, skinnsnor.(foto: Mats Linder)
Nr. 2 funnet bein fra en sau, skinn fra en jakke, klinkekuler, skinnsnor. (foto: PHD)
Nr. 3 bein (ukjent opprinnelse), semsket skinn fra et skjørt, gråstein, skinnsnor. Mål: 15 x 7 x 7 cm. (foto: PHD)

Arv kan være så mye; en gave, komme uventet, økonomisk gevinst for de heldigstilte, belastning, jobb, krangel, strid, genetikk eller forhistorie nedarvet til neste generasjon. 

Inheritance can be so much: a gift, come unexpectedly, financal gain for the fortunate, strain, work, quarrel, fight, genetics or the past passed on to the next generation.