ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE I VIKEN

Sted: Kantina i Askim videregående skole
Kunstkonsulent: Putte H. Dal
Utførende kunstner: Bernard Østebø / hjemmeside
Tittel: Drømmer
År: 2010
Eier: Østfold fylkeskommune
Konkurranse: 2 inviterte kunstnere

Kantina er et viktig oppholdsrom for alle skolens elever og på kveldstid til tider fungere som en foajé til Black boks scene. Kunstkomiteen valgte kantina som område for kunsten basert på at dette vil være et rom med mye aktivitet. Taket i kantina er relativt lavt i forhold til størrelsen på rommet og det er et ønske om å gjøre grep som ”løfter” taket. Taket var derfor området kunstnerne ble invitert til å utføre et verk. Taket ble også valgt fordi det er få veggflater i rommet, og at disse også er tildekket av møbler og andre funksjoner. Taket er i et grid/ rutemønster med plater. Det var også viktig at kunstner ser på hele taket/ arealet slik at det ikke bare ble punktvis markeringer.

Alle foto: Bernard Østebø