Tittel: Breddegrader (Latitudes)
År: 2017
Brosje, 12 x 6 cm
Materialer: del fra en symaskin, digitaltrykk på Lazertran, respatex (baksiden), lakk, sølv

Kart over nordkalotten. Rissestiften kan tas ut og brukes til å markere på kartet.