RÅDHUSAMFIET I PORSGRUNN

Sted: Rådhusamfiet i Porsgrunn
Kunstkonsulenter: Putte H. Dal og Anne Stabell
Utførende kunstner: Laila Kongevold / hjemmeside
Tittel: Porsornament
År: 2007
Eier: Porsgrunn kommune
Støttet av KORO
Konkurranse: 5 inviterte kunstnere
I tillegg ble tre kunstnere invitert til direkte oppdrag for temporære kunstprosjekter: Life Size av Bernhard Østebø

Alle foto: Laila Kongevold