Tittel: Lang rekke
Sted: SAMBA, institusjon for multifunksjonshemmede barn (0 – 18 år), fellesrommet, Skien
År: 2009
Materialer: bearbeidete funnede objekter/ ting, montert på ovaler og staver frest ut i akryl.
Eier:  fylkeskommune
Kunstkonsulent: Ann Kathrin Samuelsen

Oppdraget var å skape kunst som var taktilt, bevegelig og lekent til fellesoppholdsrom i en institusjon for multifunksjonshemmede barn (0 – 18 år) som oppholder seg der i perioder. Institusjonen er også tilrettelagt for foreldre og søsken. Det kan være svært vanskelig livssituasjoner for de som oppholder seg der, blant annet ved livets slutt for brukerne. Det var derfor mange emosjonelle og etiske aspekter å ta hensyn til, i tillegg til de fysiske utfordringene brukerne har. Lang rekke består av mange ovaler frest ut  i akryl montert på to av veggene i oppholdsrommet, hver oval har en lang stav i akryl som forbinder dem. Figurene på ovalene er forbundet med disse stavene, de «holder hverandre i hånden» eller forbindes til en lang linje. Figurene er menneske- og dyrelignende, med flere bevegelige deler. Valget av materialer var basert på taktilitet, farger, holdbarhet og assosiasjonsrikdom.