MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE I VIKEN

Sted: Skolegården på Mysen videregående skole
Kunstkonsulent: Putte H. Dal
Utførende kunstner: Mikkel Wettre / hjemmeside
Tittel: Ra
År: 2012
Eier: Østfold fylkeskommune
Direkte oppdrag

Skolegården var en asfaltørken uten identitet. Dette var derfor et prekært område og ta tak i, og et sterkt ønske fra arkitektene og bruker. Kunstkomiteen ønsket å se på hele skolegården under ett og tenke den som et skulpturlandskap. Kunstneren ble invitert til å designe hele plassen med de funksjonene som måtte være der, samtidig å tenke plassen som skulptur og i plan. Skolegården er også en av møteplassen for elevene og samling for høytidligheter. Skolegården skal oppleves som kunst samtidig som praktiske og funksjonelle hensyn er en integrert del av kunsten.

Alle foto: Mikkel Wettre