Tittel: Facing Out
Sted: Vente skulpturpark, hotell og camping i Litauen
År: 2004
Materialer: bearbeidete funnede objekter/ ting, montert på yttervegger, stolper og sikringsskap
Eier:  Vente skulpturpark og Camping
Kurator: Tadas Dukakis

9 kunstnere fra Norden og de 3 baltiske landene var invitert til 2 ukers workshop i Vente, Litauen, hvor de bygde opp en skulpturpark med nye verk hvert år. I utgangspunktet var det tilgjengelige materialet trestokker, jeg foreslo en annen tilnærming og laget 4 figurer (ca. 20 x 20 cm) plassert rundt på bygningene på litt odde steder. De var kunstverk en må oppdage, som ikke nødvendigvis er så synlige. Tittelen spiller på at de er figurer som speider, og stedet ligger ved havet. Litauen var fortsatt opptatt på det tidspunktet å skape sin egen identitet adskilt fra Russland (de erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen 1990) og være en del av Nord-Europa. Stikkontaktene fant jeg på loppemarkeder i nærmiljøet, men jeg hadde tidligere laget en serie med smykker med stikkontakter og støpsler. En campinghytte ble verksted i to uker og arbeidet var utført på stedet.