Restriksjoner vist i RAM galleri, 2007
Utstillingen besto av smykker, en animasjon og en serie grafiske plansjer.
Alle foto: Øystein Thorvaldsen

My heart belongs here, animasjon. 
Inspirert av smykket ”Map Me Out”. Geografisk identitet er sammensatt for meg (og kanskje de fleste?). Hjertet har mange rom og lag og ikke minst historier som kan lokaliseres på et plan/ kart, men som handler om tid, historier, tilfeldigheter, drømmer, og sammenpakket. Det finnes alltid  kombinasjoner på flere nivåer som utgjøre et selvbilde eller en identitet.

Hvor kommer du fra? Geografisk identitet i %
Grafiske plansjer 29 x 42 cm.
Premiss for prosentregning: alle steder du har oppholdt deg over 3 måneder (vanlig turistvisum). Hvorfor spør vi, og hvilket svar søker vi i spørsmålet? Er geografisk identitet viktig? Og er det lov å forandre den underveis? Vil du vite hvor mine foreldre bodde da jeg ble født eller hvor jeg valgt å bo da jeg ble voksen/ ufrivillig endte opp?