Kurator: Putte H. Dal
Kokurator: Maria Havstam

Kunstnere: Tobias Alm (SE), Louise Birch (DK), Heidi Bjørgan (NO), Siri Brekke (NO), Sigurd Bronger (NO), Annette Dam (DK), Siri Ensrud (NO), Anders Jakobsen (SE), Irene Nordli (NO), Karina Nøkleby Presttun (NO), Maria Ryan Sondersen (NO), Anna Talbot (NO).

STORY ART
Muntlige og visuelle beretninger har en lang tradisjon i vestlig kultur, og står fortsatt sterkt i samfunn hvor analfabetisme er utbredt. Det betyr ikke at slike fortellerstrategier er irrelevante i dag og i vårt samfunn. -De er like viktige, mindre religiøse enn tidligere, men treffer oss fortsatt.

Visuelle fortellinger synes å engasjere på en annen måte enn skriftlige.  Til den skriftlige fortellingen henter vi fram abstrakte bilder. Til objektbasert kunst, som vi har foran oss, ilegger vi historien selv.

Vi lærer tidlig å forstå en skriftlig historie, og leser den gjerne sammen med illustrasjoner eller gjennom film og tv-serier. Vi forstår formspråket, hint og koder i disse kunstartene. Mange av oss er langt mindre komfortable med å lese fortellingen i tredimensjonale kunstverk og kunsthåndverk, enn i den skriftlig fremstilte historien.

Kunstnere bruker forskjellige strategier for å formidle sine verks historier. Noen arbeider har tydelige referanser til tradisjonelle, muntlige fortellinger, slik som Anna Talbots fabulerende smykker. Andre har en fortelling som kan være vanskeligere å oppdage uten bruk av supplerende tekst, som i Heidi Bjørgans keramiske objekter.

I den 41. utgaven av Tendenser valgte vi i tillegg til å hente fram fortellingene i verket, også å fokusere på historiene om kunsthåndverkerens arbeidsmetoder, illustrert gjennom en dokumentarfilm om den norske smykkekunstneren Sigurd Bronger.