TRIPPEL: UNGKUNSTNERE UNDER FESTSPILLENE I NORD-NORGE

Tittel: Ekstrautstyr
Kunstnere: Anne Lene Løvhaug, Janne Rasmussen og Putte H. Dal
Sted: Utstilling i Galleri NordNorge, daglig vandringer med smykker og mobil «buttonbar» i Harstad sentrum under Festspillene.
År: 2003
Prosjekt: Ungkunstnere under Festspillene i Nord-Norge, full finansiert av FINN.

Prosjektet Ekstrautstyr besto av flere deler:

  • en utstilling i Galleri NordNorge
  • daglige vandringer der smykkene ble tatt ut av galleriet og vist på levende modeller i Harstads gater
  • en mobil ”button- bar” der publikum kunne være med å utforme egne buttons
  • en video- visning av norsk og internasjonal smykkekunst i en kafé i Harstad sentrum.

TRIPPEL i gatebildet
Det var et ønske fra gruppen om at prosjektet skulle være synlig også for dem som ikke besøkte utstillingen.

Modellene var ute i gatene i Harstad et par timer hver dag, og klarte med stor innlevelse og entusiasme å vise smykkene til et større publikum enn de potensielle gallerigjengerne.
Buttonbaren ble et positivt og populært innslag i gatebildet. TRIPPEL kjørte den mobile baren rundt dit folk var, og produserte buttondesign underveis. Publikum var entusiastisk og kom tilbake til baren med egne design de ønsket utført.
Kafévisning av andre smykkekunstnere (den samme presentasjonen som ble vist på galleriet) ble vist hver dag under FINN på en kafé midt i sentrum av Harstad.
Som ungkunstprosjekt ble TRIPPEL tatt godt imot, også av presse og anmeldere. Gruppa fikk stor omtale i lokalavisene (Harstad Tidende, Nordlys) dessuten Dagbladet og Nationen i tillegg NRK Tromsø. I ettertid ble Trippel omtalt i magasinene Kunsthåndverk, Kunst for alle og Gullsmedkunst.