VESTBYGDA UNGDOMSSKOLE I FREDRIKSTAD

Sted: Inngangspartiet i to etasjer og vindusflater, Vestbygda ungdomsskole
Kunstkonsulent: Putte H. Dal
Utførende kunstner: Stefan Törner / hjemmeside
Tittel: Portrett
År: 2012
Eier: Fredrikstad kommune
Prekvalifisering og så konkurranse: 3 inviterte kunstnere

Kunstkomiteen valgte en glassvegg mot sør og vegg arealer inne i 1. Etasje i vrimleområdet som aktuelt for kunst. Dette fordi glassveggen er godt synlig fra utsiden og innsiden og vil være med på å gi skolen en helt eget uttrykk. Veggene i vrimleområdet er det området som vil bli mest brukt og med stor gjennomfart. Komiteen ønsket seg kunst som kunne engasjere ungdomselevene enten gjennom å ha læringsverdi og kunne brukes i undervisningsøyemed, eller ved å reflektere/ kommentere/ beskrive/ symbolisere ungdommens hormoner og dets endringer. Ungdommens tidsperiode i livet, (13 – 16 år) og de utfordringer det bringer med seg.
En synlig og nærværende kunst var det overordnet mål.

Alle foto: Trond Isaksen