Jeg deltar med to verk. 69 kunstnere fra Østfold viser 89 verk.